Formulář osobních údajů

 

 

 

Na základě Vaší registrace (v dalším kroku) budou Vaše osobní údaje, které jste vyplnili do registračního formuláře, zpracovávány Společností pro gastrointestinální onkologii z.s. (SGO), IČO 22889302, se sídlem Na Pankráci 1685/17, Nusle, 140 00 Praha 4, kontakt: sgo-cls@guarant.cz jako správcem osobních údajů za účelem zajištění Vaší účasti na této akci. Toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem. Vaši účast i zpracování pro správce zajišťuje společnost GUARANT International spol. s r.o., IČO 45245401, se sídlem Na Pankráci 1685/17, Nusle, 140 00 Praha 4, kontakt: info@guarant.cz. Svou registrací potvrzujete, že jste se seznámili s Informacemi o zpracování osobních údajů.